Ubezpieczenia cudzoziemców

Ubezpieczenia cudzoziemców

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla obcokrajowców niebędących obywatelami państw Unii Europejskiej, zgodnie z wymogami ustawy o cudzoziemcach