Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenia rolne

Każdy posiadacz gospodarstwa rolnego zobowiązany jest do wykupienia dwóch ubezpieczeń obowiązkowych: OC rolnika, obejmujące zakresem szkody osobowe i rzeczowe oraz ubezpieczenie budynków rolniczych od ognia i innych zdarzeń losowych.

Dodatkowo, każdy rolnik może skorzystać z opcji dobrowolne ubezpieczenia mienia oraz OC w życiu prywatnym, które stanowią rozszerzenie ochrony obowiązkowej. W ramach ubezpieczeń dobrowolnych można ubezpieczyć m.in. ruchomości domowe, zwierzęta gospodarskie, sprzęt rolniczy, ziemiopłody czy pojazdy wolnobieżne i to wszystko w ramach jednej polisy. Ubezpieczamy także zwierzęta i uprawy rolne z dopłatą składki z budżetu Państwa.